Ziekte en zwangerschap

U krijgt in 4 stappen uitgelegd hoe u makkelijk een ziekmelding indient. Daaronder ziet u wat u moet doen om uw zorgverlener beter te melden en te declareren voor een zieke zorgverlener. Ook krijgt u uitleg over het opstellen van een zorgovereenkomst voor een vervangende zorgverlener.

Indienen ziekmelding

 1. Voorbereiden. Als uw zorgverlener ziek is, minder kan werken door ziekte of zwanger is, kunt u dit direct melden in het PGB Portaal. Stap voor stap wordt hieronder het indienen van een ziekmelding omschreven. Een nieuwe zwangerschapsmelding doorloopt dezelfde stappen als een ziekmelding.

  Let op: Geef de ziekmelding binnen 24 uur door in het PGB Portaal. Dit is belangrijk, zodat ziektedagen niet uit uw budget worden betaald.

 2. Navigeren. Ga naar de inlogpagina van het PGB Portaal en log in. In het menu kiest u voor 'indienen ziekmelding' of 'indienen zwangerschapsmelding' om ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener te melden.

 3. Opstellen. U bent nu op de pagina 'Indienen ziekmelding'. U ziet bovenaan de pagina dat u in drie stappen de ziekmelding gaat indienen. Hieronder staan deze drie stappen kort uitgelegd.

  1. Opstellen

   Kies de zorgverlener en vul de ingangsdatum van de ziekmelding in. Het gaat om de eerste werkdag waarop uw zorgverlener niet of gedeeltelijk heeft gewerkt vanwege ziekte. Wanneer de zorgverlener nog gedeeltelijk kan werken, kunt u het percentage arbeidsgeschiktheid opgeven.

  2. Controle

   Controleer de ingevulde gegevens. Als alles correct is ingevuld dient u de ziekmelding in via de knop 'indienen'. Wijzigingen kunt u nog aanbrengen via de 'vorige stap'. U krijgt uitleg over wat de gevolgen zijn van deze ziekmelding voor u en de zorgverlener.

  3. Succes

   De ziekmelding is succesvol doorgegeven.

 4. Overzicht

  U kunt uw ziekmeldingen bekijken door in het menu 'overzicht ziekmeldingen' aan te klikken. Hier ziet u de oude en huidige ziekmeldingen.

Beter melden of wijzigen

Geef het binnen 24 uur door in het PGB Portaal als uw zorgverlener:

 • zich beter meldt bij u;
 • minder gaat werken door ziekte;
 • tijdens een ziekteperiode weer uren gaat opbouwen.

Open in het 'overzicht ziekmeldingen' de juiste ziekmelding en klik daarna op de knop 'ziekmelding wijzigen' of 'beter melden'.

Wilt u een zwangerschapsmelding wijzigen? Of wilt u laten weten dat uw zorgverlener weer terug is van verlof na de zwangerschap? Open in het 'overzicht ziekmeldingen' de juiste zwangerschapsmelding en klik daarna op de knop zwangerschapsmelding wijzigen' of 'terug van verlof melden'.

Het declareren voor een zieke zorgverlener

Wanneer u een zorgverlener (gedeeltelijk) ziek heeft gemeld via het PGB Portaal en u de geleverde zorg wilt declareren, dan kiest u voor de optie 'geleverde zorg en eventueel reiskosten declareren'. Het hangt af van het soort zorgovereenkomst en uw situatie hoe u uw declaratie verder moet indienen, hierover krijgt u tijdens het indienen uitleg. In het blokje met de titel 'uw declaratie' ziet u wat de stand van uw budget is na de declaratie. Ook ziet u wat er van het ziekengeld wordt betaald.

Opstellen vervangingsovereenkomst

Heeft u een vervangende zorgverlener geregeld? In het 'overzicht ziekmeldingen' kunt u een vervangende zorgovereenkomst opstellen door de juiste zorgverlener te kiezen en te klikken op de knop 'vervangingsovereenkomst opstellen'. Een vervangingsovereenkomst is een zorgovereenkomst die automatisch eindigt wanneer een zieke zorgverlener beter is gemeld.

Werken er ook andere zorgverleners voor u? Dan kunt u ook een van deze zorgverleners meer laten werken. Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst waarbij u achteraf declareert? Dan kunt u meer declareren voor deze zorgverlener. Heeft u een zorgovereenkomst waarbij u een vast aantal uren heeft afgesproken? Wijzig dan het aantal uren van uw zorgovereenkomst. Let er alleen wel op dat u dan zelf weer het aantal uren terug moet veranderen als u uw zieke zorgverlener weer beter meldt.