Hoe kan ik het verantwoordingsvrij bedrag opnemen?

Ga naar ‘Indienen declaratie’  in het PGB Portaal en kies voor ‘Het verantwoordingsvrij bedrag opvragen’. U kunt het bedrag in één keer of in delen opvragen.