Gaan alle budgethouders gebruik maken van het PGB Portaal?

Uiteindelijk kunnen alle budgethouders uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz gebruik maken. Op dit moment is het portaal alleen toegankelijk voor de budgethouders uit de gemeente Westland en van de zorgkantoren DSW en Zilveren Kruis Flevoland. En de budgethouders van CZ Zorgkantoor regio’s West-Brabant, Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden. Budgethouders uit andere regio’s zullen vanzelf volgen en worden op tijd geïnformeerd.

Het is nog niet bekend of en wanneer budgethouders uit de Zvw ook van het PGB Portaal gebruik gaan maken.