PGB-zorgbonus aanvragen

Update: U kunt geen PGB-zorgbonus meer aanvragen. U kon de zorgbonus aanvragen van 1 maart tot en met 12 april 2021.

Vanaf 1 maart tot en met 12 april 2021 kunt u een PGB-zorgbonus aanvragen via de SVB. De zorgbonus is voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste golf van de coronacrisis in 2020.

Heeft u 1 of meer zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Dan ontvangt u 27 februari een brief. Hierin staat hoe u een PGB-zorgbonus kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u en uw zorgverlener moeten voldoen. Ook moet uw zorgverlener u toestemming geven om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken.

Aanvragen

U kunt de PGB-zorgbonus aanvragen met het formulier ‘Aanvraag PGB-zorgbonus’. Laat ook de toestemmingsverklaring door uw zorgverlener invullen. De toestemmingsverklaring bewaart u in uw eigen administratie.